அசோகமித்திரன்

Charcoal on paper 

ஐந்நூறு கோப்பைத் தட்டுகள் தொகுப்பில் அவர் எனக்கு எழுதித் தந்தது. இன்று இத்தொகுப்பிலிருந்து எனக்குப் பிடித்த பிரயாணம் கதையை மீண்டும் படித்தேன்.