விதானம் பற்றி …

எனது ஓவியத்தையும் அதன் பின்னணியையும் பதிவு செய்யவே இத்தளம்.

இதில் Acrylic, water colour, soft pastel, tempera, Gouache, colour inks, digital எனப் பல ஊடகங்களைக் கொண்டு வரைந்த ஓவியங்கள் அதிகமாக உண்டு. இவ்வோவியங்களின் பேசுபொருளும் பல வகைப்பட்டவை.

பயணங்களிலும், ஓய்விலும் உருவான ‘ஸ்கெட்ச் புக்’ வகை ஓவியங்களும் சில உண்டு.

சிற்பமும், புகைப்படக் கலையும் ஓவியத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டதென்பதால் அவற்றின் மீதும் சிறிதளவு ஈடுபாடு உண்டு. அவற்றையும் இத்தளத்தில் கொஞ்சமாகக் காணலாம்.

-ரஞ்சித் பரஞ்ஜோதி, பெங்களூர். 

One thought on “விதானம் பற்றி …

  1. கழுகுமலை ஓவியம் ஒன்றை முகப்புத்தகத்தில் பார்த்து அந்த வழியாகத்தான் இந்தப் பக்கத்தைக் கண்டுகொண்டேன். நேராக ஒரு கோடுகூட வரையத் தெரியாத எங்களைப் போன்றோருக்கு உங்களைப் போன்றோர் எல்லோரும் டா வின்சிதான்.

    உங்கள் கலைப்பயணம் தொடர வாழ்த்துகள்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s