அசோகமித்திரன்

Charcoal on paper 

ஐந்நூறு கோப்பைத் தட்டுகள் தொகுப்பில் அவர் எனக்கு எழுதித் தந்தது. இன்று இத்தொகுப்பிலிருந்து எனக்குப் பிடித்த பிரயாணம் கதையை மீண்டும் படித்தேன்.

Advertisements

2 thoughts on “அசோகமித்திரன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s