மன்னர் நுழையட்டும்

DSC_5763_reduced

charcoal and Acrylic on paper.

“வாயில்களே, உங்கள் நிலைகளை உயர்த்துங்கள்;

தொன்மைமிகு கதவுகளே, உயர்ந்து நில்லுங்கள்;

மாட்சிமிகு மன்னர் உள்ளே நுழையட்டும்”.

-திருப்பாடல்கள் 24:7

Advertisements

One thought on “மன்னர் நுழையட்டும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s