வதை

DSC_5322_1024

Acrylic on canvas

சமீபத்தில் மதுரை-புதுக்கோட்டை பாதையில் பயணிக்க நேர்ந்தது. குறிப்பிட்ட தூரங்களுக்குள் வழி நெடுகிலும் பெயர்த்தெடுத்த கன செவ்வக பாறைக் குவியல்கள் பிரமாண்டமாக சாலை மருங்கில் அடுக்கப்பட்டிருந்தன. கலெக்டர் சகாயம் ஆய்வு செய்து வரும் பகுதி இதுவெனத் தெரிந்தது.

குறிப்பாக கீழவளவில் உள்ள ஒரு மலை பாதியாகக் கூறு போடப்பட்டிருப்பதைப் பார்த்தேன். சொல்லற்ற நிலையில், அக்காட்சியைச் சார்ந்து மேற்கண்ட ஓவியத்தை வரைந்தேன். 2 அடிக்கு 4 அடியில் வரைந்த பெரிய படமென்பதாலும் wordpress-ன் பக்க அமைப்பு இச்செவ்வக படத்திற்கு ஒத்து வராதது என்பதாலும் முழுக்க தெளிவான படத்தை இட முடியவில்லை.

Advertisements

One thought on “வதை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s