இதயத்தை ஊடுருவிய வாள்

cross

அன்னைமா மரிதன் திருமடியின் மீதிருத்தி
ஆவலுடன்றாவியெடுத்தன்புடனே கூவிமிக
கதறியழுதவா மெய்க்காயமெலாமுத்தி செய்து
இதயங் கலங்கி மிகவேங்கியே யவிதமிக்க
கண்ணீரால் ரத்தக்கறை கழுவி மெய்துடைத்து
யெண்ணிமன துருகியே..
  -‘கல்லறை வாசகப்பா’வின் அப்போஸ்தலர் உலா என்ற பகுதியிலிருந்து.

காமநாயக்கன்பட்டி பரலோக மாதா கோவிலில் முற்காலத்தில் நிகழ்த்தப்பட்டு வந்த கூத்து நாடகத்தின் பெயர்தான் ‘கல்லறை வாசகப்பா’. வாசாப்பு நாடகம் என அழைக்கப்பட்ட இந்த கூத்து புனித வெள்ளிக்கு மறுநாள் நிகழ்த்தப்பட்டு வந்தது.
இந்த கூத்தின் பிரதி 2007-ல் ஆ.சிவசுப்பிரமணியன் அவர்களால் பாளையங்கோட்டை நாட்டார் வழக்காற்றியல் ஆய்வு மையத்தின் உதவியுடன் பதிப்பிக்கப்பட்டு நூலாக வெளிவந்தது. இந்த நாடகத்தின் வரலாறு, வழக்கொழிந்ததற்கான காரணங்கள் போன்ற இன்னும் பல ஆய்வுக் குறிப்புகளுடன் வெளிவந்த சிறந்த நூல் அது.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s