இரை

perse

முறையாக சுடுமண் சிற்பக் கலையை கற்றுக் கொள்ளும் ஆர்வத்தில் அதற்கான ஆயத்த வகுப்புகளுக்குச் சென்று கொண்டிருக்கிறேன். பெங்களூரில் உள்ள ‘claystation’ என்ற நிறுவனம் மிகச் சிறப்பாக வகுப்புகளை நடத்தி வருகின்றனர்.

மேலுள்ள low-relief வகை சிற்பம் நான் சமீபத்தில் செய்தது. ‘பெர்ஸெபொலிஸ்’-ல் காணப்படும் பெர்ஸிய பாணி சிங்க வேட்டைச் சிற்பங்கள்தான் இதை நான் செய்வதற்கான உந்துதல். பெர்ஸெபொலிஸ் வேட்டைக் காட்சியில் வெளிப்படும் உருவங்களுக்கிடையேயான இணக்கத் தன்மை ஒட்டு மொத்தக் காட்சியை பிரமிப்பூட்டச் செய்வது. இரை மிருகத்தின் உடல் மொழி மிக முக்கியமானதாய் எனக்குப் பட்டது. வேட்டை என்ற நிகழ்வின் அதிகாரி வேட்டையாடும் மிருகம் மட்டுமல்ல, இலக்காகும் இரையும்தான். அதை எப்படி விளக்குவது எனத் தெரியவில்லை. மனுஷ்யபுத்திரனின் ‘அந்தரத்தில் ஒரு கணம்’ என்ற கவிதை மூலம் நான் சொல்ல வருவதை புரிந்து கொள்ளலாம்.

கற்றுக் கொள்ளும் தொடக்க நிலையில்  நான் இருப்பதால் அவ்வளவு நேர்த்தியாக என்னால் செய்யமுடியவில்லை. இன்னும் நிறைய செய்து கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். தற்போது இச் சிற்பத்தை (சிற்பம் என்பது மிகப் பெரிய வார்த்தை. வேறு என்ன சொல் பயன்படுத்த எனத் தெரியவில்லை) உலர வைத்துள்ளேன். எரியூட்டிய பிறகு இதன் இறுதி வடிவத்தை இங்கு இணைக்கிறேன்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s