பரவும் பெரு நோய்!

© Ranjit

அணு விபத்தில் ஏற்படும் அதிக அளவு கதிரியக்கம் மூளையின் செல்களை அழிக்கக் கூடியது.

ஆனால் அணு விபத்து நடக்காமலேயே இந்த மூளை பாதிப்பு இவருக்கு வந்து விட்டது.

நிபுணர்கள், ‘அணு சக்தி ஆதரவு’ என இந்த நோயை அழைக்கிறார்கள். மிகக் கொடியதாம்.

மூளை ஏற்கனவே கொஞ்சம் மந்தமாக உள்ளவர்களைத்தான் இந்த நோய் விரைவில் தாக்குகிறதாம். இருக்கும் கொஞ்ச நஞ்ச மூளையையும் கரைத்து விடுமாம்.

இந்த நோய்க்கு முக்கியமாக இலக்காகும் நபர்கள் அரசியல்வாதிகள்தான். கட்சி பேதமெல்லாம் கிடையாதாம்.

சில விஞ்ஞானிகளையும் இது பாதிப்பதோடு அவர்களின் உதவியாளர்கள், சமையல்காரர்கள் என கூண்டோடு பாதிக்கிறதாம்.

எனக்கு அருகில் பிதற்றிக் கொண்டிருப்பவர் என் நண்பர்தான்.

நேற்று கூட இப்படி ஒரு விஷயம் சொன்னார்:

“யார் சொன்னது அணுக் கதிர்வீச்சு சந்ததிகளைப் பாதிக்குமென்று? பச்சைப் பொய்.

அணுக் கதிர்வீச்சு மலட்டுத்தன்மையை உருவாக்க வாய்ப்புள்ளது. அப்படி நடந்தால் ஒருவனுக்கு சந்ததியே உருவாகாது.

சந்ததியே இருக்காது எனும் போது, இல்லாத சந்ததிக்கு நோய் வரும் என்பது மிகப் பெரிய பொய்தானே?”

நோயின் முற்றிய நிலையில் உள்ளார். பாவம்! மண்டை காலியாகி உள்ளே ‘எக்கோ’ அடிக்க ஆரம்பித்து விட்டது.

எல்லா தொற்று நோய்க்கும் சொல்லப்படும் விஷயத்தைதான் இதற்கும் சொல்கிறேன். இந்த நோய் வந்தவர்களிடமிருந்து கொஞ்சம் தள்ளியே இருங்கள்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s