முட்டாள் மக்களே!

© Ranjit

“முட்டாள் மக்களே! அட முட்டாப் பய மக்களே!

ஒழுங்காக அணு உலையை ஆதரியுங்கள்.

மின்சாரத்தின் தேவை உங்களுக்குப் புரியவில்லை.

இந்த அறிவாளி சொல்கிறேன் கேளுங்கள்.

அணு விபத்தை நினைத்து அஞ்சும் மூடர்களே, அப்படி ஒரு விபத்து நடந்தால் எத்தனை ஆயிரம் பேர் மருத்துவமனைக்கு செல்ல நேரிடும்.

மருத்துவமனையில் தடையின்றி சிகிச்சை நடக்க மின்சாரம் அவசியமல்லவா!

கொத்துக் கொத்தாக நீங்கள் செத்தும் போகலாம்.

உங்கள் பிணத்தை மின்சாரச் சுடுகாட்டில் எரிக்க வேண்டியிருந்தால், தேவைப்படுவது என்ன? மின்சாரம் மக்களே மின்சாரம்!

மின்சாரத்தின் அவசியம் புரிந்ததல்லவா? ஒழுங்காக அணு உலையை ஆதரியுங்கள்.

இப்போதாவது எங்களை அதி புத்திசாலிகள் என ஒத்துக் கொள்ளுங்கள்! முட்டாள் மக்களே! அட முட்டாப் பய மக்களே!”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s