அணு சக்தி பாதுகாப்பானது!

© Ranjit

இந்த ராட்சஷன் கொடூரமானவன். மரணமில்லாதவன்.

பயம் வேண்டாம். இவன் காலிலே பூட்டு இருக்கு. இவன் பாதுகாப்பானவன்.

இவன் உங்கள தொட்டால் உங்க மூச்சு நின்னு போகும்.

பயம் வேண்டாம். இவன் காலிலே பூட்டு இருக்கு. இவன் பாதுகாப்பானவன்.

இவன விட்டா ஊரையே முழுங்கிடுவான்.

பயம் வேண்டாம். இவன் காலிலே பூட்டு இருக்கு. இவன் பாதுகாப்பானவன்.

இவன் உங்க நிலத்துல கால் வச்சா நிலம் விஷமாகும், அதன் விளைச்சல் விஷமாகும்.

இவன் உங்க ஏரியில் கால் வச்சா ஏரி விஷமாகும். அதன் மீன்கள் விஷமாகும்.

பயம் வேண்டாம். பயமே வேண்டாம். இவன் காலிலே பூட்டு இருக்கு. இவன் பாதுகாப்பானவன்.

இந்தப் பூட்டும் பாதுகாப்பானது.

உடைக்க முடியா பூட்டு.

பீரங்கியால் பிளக்க முடியா பூட்டு.

கள்ளச் சாவி போட முடியா பூட்டு.

இந்த பூட்டின் சாவியை யாரும் திருடவும் முடியாது.

திருடவே முடியாது.

அது பத்திரமா இந்த ராட்சஷன் கையில்தான் இருக்கு.

இவன் பாதுகாப்பானவன்! ரொம்பப் பாதுகாப்பானவன்!

Advertisements

5 thoughts on “அணு சக்தி பாதுகாப்பானது!

  1. இந்தப் பதிவை ‘அணுசக்தி பாதுகாப்பானது’ என்று பேசுபவர்களுக்கும், இதற்கு முந்திய பதிவை ‘அதனை’ நம்பும் மக்களுக்கும் சமர்ப்பிக்கலாம்.

  2. யாரோ போராடுறாங்க, எங்கையோ அணுவுலை ஆரம்பிக்குறாங்க, நமக்கு எதுவும் ஆகாதுன்னு நிறையா பேர் இருகாங்க…. அவங்களுக்கு இது போய் சேரனும்.

  3. அணுசக்தி பாதுகாப்பானது என்று இன்னமும் கண்மூடித்தனமாய் நம்பும் மக்களுக்கு அவசியம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டிய பகுதி.

  4. ஓராண்டு நிறைவு! « விதானம் ─╌┈

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s