மேசைக் குதிரை

என் அலுவலக மேசை – நான் வரைய பயன்படுத்தும் பல ‘medium’களில் இதுவும் ஒன்று.

வேலை பாடாய் படுத்தும் சமயங்களில் என் மேஜையில் குறிப்பெழுத வைத்திருக்கும் போர்டில் மார்க்கர் வைத்து வரையத் தொடங்கிவிடுவேன். அதற்கு பின் மனம் கொஞ்சம் அமைதியாகிவிடும். பின் வேலையை தொடர்ந்தால், சுலபமாக வேலை முடிந்துவிடும்.

அப்படி ஒரு நாள் வரைந்த படம்தான் இந்த குதிரை.

ஒரே வருத்தம் என்னவென்றால். மற்ற படங்களைப் போல இதன் ஒரிஜினலை பத்திரமாக என் ஃபைலுக்குள் சுருட்டி வைத்துக் கொள்ள முடியாது.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s