ஆப்பிரிக்க யானை

© Ranjit

‘கான்வாஸ்’ மீது ‘சார்க்கோலால்’  வரையப்பட்ட படம்.

ஆப்பிரிக்க யானையின் தனித்தன்மை அதன் சொளவுக் காதுகள் மட்டுமல்ல. அதன் ஒட்டுமொத்த உடல் அமைப்பும்தான். அழகான நெளிவு சுளிவுள்ள உடலமைப்பு கொண்டது இந்த யானையினம். அதன் மேற்பகுதியை மட்டும் கவனித்தால் தெரியும். உச்சந்தலையில் உயர்ந்து பின் முதுகில் வளைந்து பின் மேலெழும் அழகான ‘sine’ வளைவு போன்ற வடிவம் , அழகான பெண்களின் உடல் வளைவுகளுக்கு நிகரான வசீகரம் கொண்டது. இந்திய யானையின் முதுகுப்பகுதி இதற்கு நேர்மாறாக மேடாக வில் போன்று இருக்கும்.

‘உடல் மெலிந்து நோஞ்சானாய் இருப்பதால் இந்த வடிவத்தில் உள்ளது’ என நினைப்பவர்களுக்கு ஒரு தகவல். உலகிலேயே நிலத்தில் வாழும் உயிர்களிலேயே மிகப் பெரிய விலங்கு இந்த ஆப்பிரிக்க யானைகள்தான். இந்திய, ஆசிய யானைகள் ஆப்பிரிக்க யானைகளோடு ஒப்பிடும் போது அளவிலும் எடையிலும் மிகச் சிறியன.

நல்ல – கரிய – தரமான ‘சார்க்கோல்’ துண்டை வாங்கியதும், எனக்கு முதலில் வரையத் தோன்றிய படம் இந்த யானைதான். யானைத் தோலின் முரட்டுத் தன்மையை மேலும் மெருகூட்டும் என்றுதான் ‘கான்வாஸ்’ மீது வரைந்து பார்த்தேன். பேப்பரில் வரைந்தால் அந்த முரட்டுத் தன்மையை  கொண்டு வர இன்னும் கூடுதலாக பிரயத்தனப்பட வேண்டி வரும்.  கான்வாஸ் என்றால் கொஞ்சம் எளிது.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s