கி.ரா.

© Ranjit

 

கலையின் வழியே தன்னை வெளிப்படுத்தாமல், தன் வழியே கலையை வெளிப்படுத்தும் மாபெரும் கதை சொல்லி.

இன்னும் கொஞ்ச நாட்களில் 90 வயதை நெருங்கும் கி.ரா. அவர்களிடம் ‘இப்ப ஏதும் எழுதுறதில்லையா?’ என்ற கேள்வி கேட்கப்பட்டபோது அவரின் பதில் : “மரம் எல்லா காலமும் காய்க்கிறது இல்லையே” என்பதாக இருந்தது. கல்லூரி மாணவர்களின் கி.ரா வுடனான அந்த அற்புதமான சந்திப்பு சொல்புதிது தளத்தில்.

காய்க்கவில்லை என்றால் என்ன? இந்த மரம் அடுத்த தலைமுறை படைப்பாளிகளுக்கு அற்புதமாக நிழல் தருகின்றதே.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s