யதார்த்தம்

© Ranjit

 

லண்டன் ‘தேசிய ஓவியக் கூடத்தில்’ உள்ள டாவின்சியின் ‘The virgin of the rocks’ ஓவியத்தை அதன் முன் அமர்ந்து பார்த்து நான் வரைந்த படமிது.

ரசிக்க மட்டுமென்றால் ஓவியத்தைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தாலே போதும். அதன் நுணுக்கங்களை விளங்கிக்கொள்ள அதை வரையாமல் முடியாது.

டாவின்சியின் இந்த ஓவியமும் ‘வடிவ ஒழுங்குடன்’ கூடிய காட்சிப் படுத்துதலுக்கான சிறந்த உதாரணம். எனக்குப் பிடித்த அம்சமாக நான் நினைப்பது, ஒட்டுமொத்த ஓவியத்திலும் கலந்துள்ள வண்ணங்களின் இருண்ட தன்மை.
உடல் தசைகள் மட்டுமே ஒளியூட்டப்பட்டிருக்கும். இந்தத் தன்மையை கொண்டுவரவே இந்த ஓவியத்தைச் செய்தேன்.

6 மாத காலம் லண்டனில் இருந்த போது என் முக்கால்வாசி நேரம் இந்த ஓவியக் கூடத்தில்தான் செலவானது, அங்குள்ள பணியாளர்கள் பழக்கமாகும் அளவிற்கு. உலகின் மிகச் சிறந்த ஓவியங்களை பார்க்க/படிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது.

மரபு ஓவியக் கலையில் இந்தியா எந்த நாட்டிற்கும் குறைந்தது அல்ல. ஆனால் ‘யதார்த்தவாத’ ஓவியத்தின் எல்லைகளை தொடாமலேயே அடுத்த கட்டமான நவீன ஓவியத்திற்கு இந்தியா நகர்ந்து விட்டதென்பது என் கருத்து.
அதுவும் இந்தியா போன்ற பல-கலாச்சார சூழலில், யதார்த்த பாணி ஓவியங்களுக்கான சாத்தியங்கள் கொட்டிக்கிடக்கின்றன. அவை இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படாமல் தேங்கிய நிலையிலேயே உள்ளன. இந்த லண்டன் ஓவியக்கூடம்
எனக்கு உணர்த்தியது இதைத்தான்.

யதார்த்த பாணி ஓவியங்களைச் செய்ய ‘கவனித்தல்’ என்பது மிக அத்தியாவசியம். ஓவியர்களுக்கான முக்கிய அறிவுரைகள் நிரம்பியது டாவின்சியின் குறிப்பேடுகள். ஓவியர்களுக்கு மட்டுமானதல்ல. அது ஒரு பல்துறைக்
களஞ்சியம். சில வாய்மொழிக் கதைகளையும் அவர் குறித்து வைத்துள்ளார்.

அவற்றுள் எனக்குப் பிடித்த அழகான குட்டிக் கதை ஒன்று:

“எறும்பொன்று தானிய விதையொன்றை உணவுக்காக சுமந்து சென்றது.

அந்த விதை, எறும்பிடம் இப்படி மன்றாடியது ‘தயவு செய்து என்னை விட்டுவிடு. ஒற்றை விதையான என்னை விடுவித்தால், நான் மண்ணில் விழுந்து முளைத்து என்னைப் போன்ற ஆயிரக்கணக்கான விதைகளை
என்னிலிருந்து உருவாக்கி உனக்குத் தருவேன்’.

எறும்பும் இந்தக் கோரிக்கையை ஏற்றது. அந்த விதை சொன்னதும் பின் நிகழ்ந்தது.”

உண்மைதான். ஒரு மரத்தின் பழங்களை எண்ணிவிட முடியும். ஆனால் ஒரு பழத்திற்குள் மறைந்திருக்கும் மரங்களை எண்ண முடியாது.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s