ஒரு சின்ன கதை

..

Advertisements

3 thoughts on “ஒரு சின்ன கதை

 1. i read this story Four times. In our school days, we spoke some funny things. the story remind me that days… its nice da

 2. ரஞ்சித், இந்த போஸ்ட் உனக்கு அதிகமான வாசகர் வட்டத்தைத் தரும் என்ற மகிழ்ச்சி இருக்கிறது.
  * * *
  மேலும், இது மிகப்பெரிய சித்தாந்தத்தை உள்ளடக்கியிருக்கிறது.
  நம் வாழ்க்கையில்கூட குடும்பம், வேலை பார்க்கும் அலுவலகம், வெளியிடம், நண்பர்கள் குழு எதுவாக இருந்தாலும் – சமூகம் நம்மைச் சுற்றி வரைந்து வைத்திருக்கும் கண்ணுக்குப் புலப்படாத கட்டத்தை நம்மால் மீறமுடிவதில்லை. அதில் நம் உணர்ச்சிகளைக் கொட்டி வைத்திருப்தால், அதிக எதிர்பார்ப்பும், அது நிறைவேறாத போது, மிகுந்த ஏமாற்றமும் அடைகிறோம்.
  தனிமைக் கட்டம் போரடித்ததால், கடவுளிடம் கேட்டுப் பெற்ற ஏவாளால் ஆதாம் அடைந்த சோகத்தையும் இக்கதை நினைவுபடுத்துகிறது.
  * * *
  ஓவியத் தளம் எப்போதும் வாசகர்களுக்கு ஒன்பான்சுவை விருந்தாகவே இருக்கட்டும்.
  வாழ்த்துக்கள்!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s