வெள்ளை நிறமே, வெள்ளை நிறமே!

© Ranjit

 

இங்கிலாந்து சென்ற போது பார்த்த நீர்வீழ்ச்சி – வேல்ஸில் உள்ளது.

இதன் பெயர் ‘Sgwd y Pannwr'(சத்தியமாக எனக்கும் இதை உச்சரிக்க தெரியாது)

மிகப்பெரிய காட்டை கடந்து இந்த நீர்வீழ்ச்சியை அடைந்தோம். மறக்க முடியாத ஒரு த்ரில்லிங் அனுபவம்.
காட்டிற்குள் செல்லும் அனுபவம், கோயிலுக்குள் செல்வதைப் போல –
உள்ளே செல்லும் போது இல்லாத ஏதோ ஒரு விஷயம் வெளியில் வரும்போது நம்மோடு ஒட்டிக்கொண்டதாய் தோன்றும்.
இந்த விளக்க முடியாத அனுபவத்தைத்தான் கடவுள் என்கிறோமோ?

மொத்த பச்சைக்கு நடுவில் தன்னை திமிராகக் காட்டிக் கொண்டிருந்த இந்த வெண்மையை எப்படியாவது வரைந்துவிட எண்ணி போட்ட படமிது.

‘வெண்மையை வரைய போதுமான அளவு வெளியை அதைச் சுற்றி வரைய வேண்டும்’* என்பது டாவின்சியின் அறிவுரை.

வெண்மையை ஓவியத்தின் பிரதானமாக கொண்டுவருவது சவாலான விஷயம். சீன, ஜப்பானிய ஓவியர்கள் இதில் வல்லவர்கள்.

ஏதோ நம்மால் முடிந்த அளவு முயற்சிக்கலாம் என நினைத்து ‘subtraction’ என்ற நீர் வண்ண ஓவிய முறையை முயற்சி செய்தேன்.

என்ன இருந்தாலும் பிம்பம் பிம்பம்தான். அசலின் அனுபவத்தை எப்போதும் அது கொடுப்பதில்லை.

*Leonardo Da Vinci’s notebooks, oxford world’s classics.

 

Advertisements

One thought on “வெள்ளை நிறமே, வெள்ளை நிறமே!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s